Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013Województwo Warmińsko-MazurskieRegionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
MARGOS - paliwa silnikowe i oleje opałowe

Dofinansowanie unijne

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Rzeczypospolita PolskaWojewództwo Warmińsko-MazurskieUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: Inwestycje w odnawialne źródła energii przez przedsiębiorstwo „MARGOS” Marek Essel w miejscowości Olecko

Całkowita wartość projektu: 147.000 zł netto (180.810 zł brutto)

Kwota dofinansowana z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 124.950 zł

Nazwa Beneficjenta: MARGOS Marek Essel

MARGOS - paliwa silnikowe i oleje opałowe

Olecko, Żeromskiego 8
Stacja Paliw
Wojska Polskiego 12

Warmia i Mazury

W roku 2018 staliśmy się beneficjentem programu:

„Inwestycje w odnawialne źródła energii przez przedsiębiorstwo „MARGOS” Marek Essel w miejscowości Olecko”

Kwota całej inwestycji wyniosła 147.000 zł netto (180.810 zł brutto), z czego wkład funduszy europejskich dofinansował 85% kwoty, czyli 124.950 zł.

Celem projektu było stworzenie „elektrowni słonecznej” o możliwie maksymalnej produkcji prądu (na poziomie ok. 20kW, przez wzgląd na ograniczoną powierzchnię dachu), oraz zaopatrzenie stacji w ciepłą wodę użytkową z zamontowanej pompy ciepła powietrze-woda.

Zostało zainstalowanych 70 fotoogniw o łącznej mocy 19,25 kW, a także 4 inwertery, oraz pompa ciepła do produkcji wody ciepłej o mocy 2,2 kW.

Planujemy uzyskiwać rocznie ok. 18-19.000 kWh z naszej „elektrowni”.

Zmniejszy to emisję CO2 o ok. 11 000 kg rocznie, co jest równoznaczne z posadzeniem ok. 7000 drzew w ciągu 25 lat