Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013Województwo Warmińsko-MazurskieRegionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
MARGOS - paliwa silnikowe i oleje opałowe

Dofinansowanie unijne

Program regionalny - Narodowa Strategia SpójnościWojewództwo Warmińsko-MazurskieUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury w latach 2007-2013

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy MARGOS Marek Essel w Olecku poprzez zakup autocysterny

Całkowita wartość projektu: 610 000,00 PLN

Kwota dofinansowana z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 250 000,00 PLN

Nazwa Beneficjenta: MARGOS Marek Essel

MARGOS - paliwa silnikowe i oleje opałowe

Olecko, Żeromskiego 8
Stacja Paliw
Wojska Polskiego 12

Warmia i Mazury

W roku 2009 staliśmy się beneficjentem programu:

Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
Poddziałanie 1.1.5 Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy MARGOS Marek Essel w Olecku poprzez zakup autocysterny.

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i staliśmy się posiadaczem jednej z najnowocześniejszych cystern (DAF CF 75 z zabudową STOKOTA) w Polsce spełniającej unijną dyrektywę MID (MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej).